CONVOCATORIAS

POLICÍA NACIONAL

EN VIGOR

NACIONAL

2 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO_ BOE NÚMERO 81

MARTES, 3 DE ABRIL DE 2018

NACIONAL

ANUNCIO_ Aprobación de la oferta de empleo público en el Cuerpo Nacional de la Policía, ejercicio 2018.

 • POLICÍA NACIONAL
 • Nº PRAZAS: 2.900
 • ESCALA: BÁSICA

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

POLICÍA LOCAL

EN VIGOR

RIANXO

2 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 3

JUEVES, 4 DE ENERO DE 2018

RIANXO

ANUNCIO_ Aprobación da oferta emprego público correspondente ao ano 2017 Por resolución de Alcaldía de 29 de decembro de 2017 adoptouse o seguinte acordo Aprobar a seguinte oferta de emprego público para o exercicio 2017: FUNCIONARIOS DE CARREIRA

 • POLICÍA LOCAL RIANXO
 • Nº PRAZAS: 2
 • GRUPO: C1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVIZOS ESPECIAIS

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

2 plazas OEP 2018

DIARIO OFICIAL DE GALICIA_ DOG NÚMERO 16

MARTES, 23 DE ENERO DE 2018

SANTIAGO DE COMPOSTELA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público año 2017.

 • POLICÍA LOCAL SANTIAGO DE COMPOSTELA
 • Nº PRAZAS: 2 (1 de movilidad)
 • GRUPO: C1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVIZOS ESPECIAIS

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

BARCO DE VALDEORRAS

1 plaza OEP 2018

DIARIO OFICIAL DE GALICIA_ DOG NÚMERO 119

VIERNES, 23 DE JUNIO DE 2017

BARCO DE VALDEORRAS

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público año 2017.

 • POLICÍA LOCAL BARCO DE VALDEORRAS
 • Nº PRAZAS: 1
 • GRUPO: C1

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

BERGONDO

1 plaza OEP 2018

DIARIO OFICIAL DE GALICIA_ DOG NÚMERO 246

VIERNES, 29 DE DICIEMBRE DE 2017

BERGONDO

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público año 2017.

 • POLICÍA LOCAL BERGONDO
 • Nº PRAZAS: 1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
 • GRUPO: C
 • SUBGRUPO: C1

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

CARBALLO

5 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 159

MIÉRCOLES, 23 DE AGOSTO DE 2017

CARBALLO

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público año 2017.

 • POLICÍA LOCAL CARBALLO
 • Nº PRAZAS: 5
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
 • GRUPO: C1

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

LARACHA

1 plaza OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 204

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2016

LARACHA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público año 2016.

 • POLICÍA LOCAL LARACHA
 • Nº PRAZAS: 1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
 • GRUPO: C
 • SUBGRUPO: C1
 • PLAZO MÁXIMO PARA CONVOCATORIA 2019

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

LUGO

5 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO_ BOP NÚMERO 298

SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE DE 2017.

LUGO

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público año 2017.

 • POLICÍA LOCAL LUGO
 • Nº PRAZAS: 5
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
 • GRUPO: C
 • SUBGRUPO: C1

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

NARÓN

1 plaza OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 1

LUNES, 2 DE ENERO DE 2017.

NARÓN

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público Ejercicio 2015.

 • POLICÍA LOCAL NARÓN
 • Nº PRAZAS: 1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: POLICÍA LOCAL

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

ORTIGUEIRA

1 plaza OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 244

MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

ORTIGUEIRA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público Año 2017.

 • POLICÍA LOCAL ORTIGUEIRA
 • Nº PRAZAS: 1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

PONTEAREAS

1 plaza OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA_ BOPPO NÚMERO 246

MIÉRCOLES, 27 DE DICIEMBRE DE 2017.

PONTEAREAS

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2017.

 • POLICÍA LOCAL PONTEAREAS
 • Nº PRAZAS: 1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

PONTEVEDRA

5 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA_ BOPPO NÚMERO 179

LUNES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

PONTEVEDRA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2017.

 • POLICÍA LOCAL PONTEVEDRA
 • Nº PRAZAS: 5
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

VILAGARCÍA DE AROUSA

3 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA_ BOPPO NÚMERO 192

JUEVES, 5 DE OCTUBRE DE 2017.

VILAGARCÍA DE AROUSA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2017.

 • POLICÍA LOCAL VILAGARCÍA DE AROUSA
 • Nº PRAZAS: 3
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • GRUPO: C
 • SUBGRUPO: C1

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

MONFORTE DE LEMOS

2 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 292

VIERNES, 1 DE DICIEMBRE DE 2017.

MONFORTE DE LEMOS

RESOLUCIÓN PARA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 • POLICÍA LOCAL MONFORTE DE LEMOS
 • Nº PRAZAS: 2

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 

 PENDIENTE

RIBEIRA

1 plaza OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 226

MARTES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.

RIBEIRA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2017.

 • POLICÍA LOCAL RIBEIRA
 • Nº PRAZAS: 1
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • GRUPO: C

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

A CORUÑA

5 plazas, 4 movilidad OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 195

VIERNES, 13 DE OCTUBRE DE 2017.

A CORUÑA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2017.

 • POLICÍA LOCAL A CORUÑA
 • Nº PRAZAS: 5, 4 MOVILIDAD
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 

ARTEIXO

1 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 52

MIÉRCOLES, 28 DE FEBRERO DE 2018.

ARTEIXO

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2014.

 • POLICÍA LOCAL ARTEIXO
 • Nº PRAZAS: 1
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
 • GRUPO:
 • SUBGRUPO: C1

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

VIGO

7 plazas OEP 2015 + 7 plazas OEP 2016

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA_ BOP NÚMERO 60

LUNES, 26 DE MARZO DE 2018.

VIGO

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2015 y 2016.

 • POLICÍA LOCAL VIGO
 • Nº PRAZAS: 14
 • SUBESCALA:
 • GRUPO:  
 • SUBGRUPO:

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

VARIOS AYUNTAMIENTOS

109 plazas OEP 2018

DIARIO OFICIAL DE GALIA_ DOG NÚMERO 65

MIÉRCOLES, 4 DE ABRIL DE 2018.

VARIOS AYUNTAMIENTOS DE GALICIA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2018.

 • AUXILIAR DE POLICÍA LOCAL
 • Nº PRAZAS: 109

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 

 PENDIENTE

20 días hábiles desde la publicación de este anuncio (miércoles, 4 de abril de 2018).

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

BOMBEROS

EN VIGOR

LUGO

6 plazas OEP 2015 + 6 plazas OEP 2016

BOLETÍN OFICIAL DA DEPUTACIÓN DE LUGO_ BOP NÚMERO 017

LUNES, 22 DE ENERO DE 2018

LUGO

ANUNCIO_ A Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraordinaria e urxente realizada o día 23 de decembro de 2015, adoptou o acordo número 2/882, polo que se aprobou a oferta de emprego público para o ano 2015, e no seu ANEXO figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: FUNCIONARIOS DE CARREIRA

 • BOMBEIRO/A CONDUCTOR/A
 • Nº PRAZAS: 6
 • GRUPO: C2
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Visto que a Xunta de Goberno Local do Concello de Lugo, na sesión extraordinaria celebrada o día 23 de decembro de 2016, adoptou o acordo número 1/848, polo que se aprobou a oferta de emprego público para o ano 2016. No seu anexo figuran, entre outras, as seguintes prazas de persoal funcionario: FUNCIONARIOS DE CARREIRA

 • BOMBEIRO/A CONDUCTOR/A
 • Nº PRAZAS: 6
 • GRUPO: C2
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

3 plazas OEP 2018

DIARIO OFICIAL DE GALICIA_ DOG NÚMERO 16

MARTES, 23 DE ENERO DE 2018

SANTIAGO DE COMPOSTELA

ANUNCIO_ Oferta Pública para el año 2017.

 • BOMBEIRO/A CONDUCTOR/A
 • Nº PRAZAS: 3
 • GRUPO: C2
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES. 

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

LUGO

3 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO_ BOP NÚMERO 298

SÁBADO, 30 DE DICIEMBRE DE 2017

LUGO

ANUNCIO_ Oferta Pública para el año 2017

 • BOMBEIRO/A CONDUCTOR/A
 • Nº PRAZAS: 3
 • GRUPO: C
 • ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES. 

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

A CORUÑA

4 plazas OEP 2018

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA_ BOP NÚMERO 195

VIERNES, 13 DE OCTUBRE DE 2017

A CORUÑA

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2017.

 • BOMBEIRO/A 
 • Nº PRAZAS: 4
 • SUBESCALA: SERVICIOS ESPECIALES
 • EXTINCIÓN DE INCENDIOS

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

VIGO

4 plazas OEP 2014 + 3 plazas OEP 2015 + 3 plazas OEP 2016

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA_ BOP NÚMERO 60

LUNES, 26 DE MARZO DE 2018

VIGO

ANUNCIO_ Oferta Empleo Público 2014, 2015 y 2016.

 • BOMBEIRO/A 
 • Nº PRAZAS: 10

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE

VIGO

2 plazas OEP 2015

BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA_ BOP NÚMERO 60

LUNES, 26 DE MARZO DE 2018

VIGO

ANUNCIO_ Oferta Pública para el año 2015

 • BOMBEIRO/A CONDUCTOR/A
 • Nº PRAZAS: 2
 • GRUPO:
 • ESCALA:
 • SUBESCALA:  

DESCARGAR PUBLICACIÓN OFERTA 

 PENDIENTE

 PENDIENTE

 PENDIENTE